inne usługi


Ponadto zajmujemy się także usługami z innych dziedzin wymienionych poniżej:Specjalistyczne usługi czystościowe:

 Wysokociśnieniowe mycie elewacji oraz ich zabezpieczanie przed powstawaniem wykwitów, hydrofobizacja.

  
   
  

 Usuwanie oraz profilaktyka Graffiti.
 Usuwanie z powierzchni substancji ropo - pochodnych oraz ich odtłuszczanie.
 Odkurzanie wysoko zawieszonych elementów.
 Usuwanie skutków po pożaże
 Hydrofobizacja