AdvertisementDCF Diamond Concrete Floors | Drukuj |

Lustrzane posadzki typu DCF®


Estetyczne, polerowane betonowe posadzki nowej generacji o utwardzonej, nienasiąkliwej powierzchni oraz ulepszonych parametrach eksploatacyjnych.

Technologia DCF®

Technologia konwersji klasycznych posadzek betonowych w estetyczne, lustrzane posadzki nowej generacji ukazujące strukturę morfotyczną betonu oraz naturalne piękno jej elementów. Technologia ta opiera się na:

 wykorzystaniu działania impregnatu o silnych właściwościach penetracyjnych
 wielostopniowym szlifowaniu powierzchni betonu w zakresie 20 do 800 grit
 wielostopniowym polerowaniu obrabianej powierzchni w zakresie 1800 do 3500 grit

Obszary zastosowań posadzek typu DCF®:
 supermarkety
 centra handlowe
 sklepy
 zakłady produkcyjne
 magazyny
 hangary
 budynki użyteczności publicznej
 biurowce
 instytucje edukacyjne
 służba zdrowia
 inne... 
   

 


Pozytywny efekt posadzek typu DCF® na:
 kształtowanie estetyki środowiska pracy
 udzi /personel, gości, klientów, inne osoby/
 wydajność pracy
 kształtowanie obrazu firmy
 czystość i higienę oraz ich społeczną percepcję

Zalety posadzek typu DCF®

Niski koszt
Zdecydowanie niższy koszt niż w przypadku alternatywnych posadzek z naturalnego czy też sztucznego kamienia
   

Wysoka wytrzymałość
Posadzki tego typu z łatwością wytrzymują zwiększony ruch osób oraz pojazdów, Wykazując właściwą sobie odporność na ścieranie, penetrację płynów oraz inne możliwe wynikające z eksploatacji "niespodzianki".

Zwiększona odporność mechaniczna:
 odporność na ścieranie - o 400% wyższa odporność na ścierania (ASTM C779) zapobiegająca powstawaniu zarysowań oraz szybkiemu "wycieraniu się" posadzek
 odporność na uderzenia - zwiększenie gęstości powierzchniowej posadzki oraz jej utwardzenie zwiększyło o 21% jej odporność na uderzenia

Brak "pylenia się" betonu
Efekt osiągnięty dzięki zwiększeniu mechanicznej wytrzymałości posadzki oraz wyeliminowaniu jej wrażliwości na korozję:
 korozję klimatyczną
 korozje mechaniczną

Nienasiąkliwość
(w odniesieniu zarówno do cieczy polarnych jak i niepolarnych)
Efekt uzyskany w wyniku zagęszczenia warstwy powierzchniowej posadzki w wyniku łącznego oddziaływania impregnatu oraz szlifowania powierzchni betonu. W ich wyniku dochodzi do blokady porów (krystalizacja / polimeryzacja). Praktyce posadzka staje się zupełnie nienasiąkliwa w stosunku do wody, olejów, płynu chłodniczego i hamulcowego.

Trwałość
Przy prawidłowym użytkowaniu podłóg ich żywotność jest praktycznie nieograniczona.

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe
Brak jakiegokolwiek niekorzystnego efektu tego promieniowania na naświetlane powierzchnie (ASTM G23-81). Możliwość stosowania na zewnątrz.

Oddychanie posadzki
Kryształy oraz elementy powstałe w wyniku polimeryzacji impregnatu wewnątrz porów umożliwiają oddychanie posadzki.

Bezpieczeństwo eksploatacji
Suche, polerowane podłogi betonowe nowej generacji mają zbliżoną przyczepność do podłóg z nieszlifowanego betonu. Przyczepność tę w razie potrzeby można dodatkowo zwiększyć.

Walory estetyczne:
 Posadzki na bazie istniejących podłóg betonowych
Wykorzystanie naturalnej urody wewnętrznych komponentów betonu uwidacznianych po jego oszlifowaniu a "wypięknionych" po jego wypolerowaniu.
 Posadzki wykonywane ze specjalnie przygotowywanych mieszanek
Dobór elementów naturalnych i sztucznych o różnym stopniu uziarnienia wzbogaconych dodatkami barwników mineralnych pozwala na osiągniecie w pełni przewidywalnych efektów estetycznych. Kombinacje różnych mieszanek przy sporządzaniu różnych fragmentów posadzki pozwala na nieograniczone możliwości plastycznego wyrazu przy zachowaniu pożądanych reżimów wytrzymałościowych.

Lustrzany blask
Końcowe etapy polerowanie betonu wiążą się z jego trwałym spektakularnym wybłyszczeniem, pogłębiającym się w czasie stosowanych rutynowo zabiegów pielęgnacyjnych. W zależności od rodzaju użytych tarcz diamentowych oraz ich gradacji osiąga się zróżnicowany, trójstopniowy efekt wybłyszczenia.
1. Pierwszy poziom stopień wybłyszczenia - efekt "satyny"
2. Drugi stopień wybłyszczenia określany jako "średni efekt wybłyszczenia"
3. Trzeci najwyższy możliwy poziom wybłyszczenia określany jako "efekt lustrzany"

Zmniejszona adhezja brudu
Brud z trudem osiada na wypolerowanej powierzchni betonu. Nie tworzą się na niej również smugi znaczące drogę hamowania wózków widłowych. Zakres pielęgnacji podłóg można znacznie zawęzić, w niektórych przypadkach nawet o 90%.

Niższe koszty utrzymania czystości
 wyeliminowanie stosowania powłok nabłyszczających
 uproszczona technologia utrzymania czystości posadzek
 mniejsze koszty osobowe
 zmniejszenie zużycia środków chemicznych
 obniżenie zużycia padów, szczotek, mopów itp.
 przedłużenie żywotności maszyn do utrzymania czystości

Zmniejszony poziom hałasu
Efekt osiągnięty wskutek wygładzenie powierzchni posadzek.

Ekologia
W większości przypadków budowa posadzek typu DCF® opiera się o odbudowę istniejących klasycznych posadzek betonowych. Zużycie materiałowe jest tu minimalne a sama posadzka w nie dającej się określić w czasie perspektywie nadaje się do recyklingu. Stosowana technologia nie przewiduje stosowania rozpuszczalników organicznych lub jakichkolwiek innych substancji niekorzystnych dla środowiska. Wykorzystywany "mokry" proces szlifowania oraz polerowania betonu wyklucza stosowanie silnych kwasów. Nasz impregnat używany I tak w niewielkich ilościach jest produktem obojętnym dla środowiska, podlegającym w 100% biologicznej degradacji. Podsumowując, zarówno sam proces jak i stosowane materiały nie stwarzają żadnych zagrożeń dla środowiska, spełniając najsurowsze kryteria jego ochrony.

Odbudowa starych posadzek betonowych
Technologia DCF® pomyślana została jako sposób odbudowy i rewitalizacji zużytych posadzek betonowych oraz posadzek z lastriko. Poniższa tabela odnosi się do różnic jakościowych pomiędzy klasycznymi posadzkami betonowymi a posadzkami nowej generacji. Jest rzeczą oczywistą, że wygląd posadzek DCF® budowanych na bazie starych podłóg betonowych został zdeterminowany wcześniej poprzez taką a nie inną kompozycje betonu. W każdym przypadku uzyskany efekt w pełni usprawiedliwia poniesione koszty.

Budowa "nowych" posadzek typu DCF®
Światowy sukces posadzek betonowych nowej generacji oraz osiągane efekty spowodowały opracowanie receptur na mieszanki specjalne o przewidywalnych, ściśle zdefiniowanych właściwościach estetycznych i eksploatacyjnych. Mieszanki te sporządza się poprzez właściwy dobór piasku, żwiru, cementu, barwników mineralnych oraz granulatów naturalnych (gruby żwir, kamyki rzeczne, tłuczeń kamienny) i sztucznych (szkło, barwione spieki ceramiczne itp.). Niektóre z nich doczekały się wdrożeń produkcyjnych i dostępne są w formie gotowych mieszanek. Poprzez odpowiednie komponowanie wylewek można uzyskiwać atrakcyjne wzory i interesujące efekty estetyczne. Możliwości są tu praktycznie nieograniczone, pozostawiając szerokie pole działania dla architektów i wykonawców.

/DC/ Diamond Cleaning
Dla utrzymania i pogłębienie swego blasku, podłogi typu DCF® wymagają stosowania właściwego programu utrzymania czystości. Program ten, podobnie jak i optymalne środki klient otrzymuje z Polimer System.

Technologia DCF®wymaga stosowania:

1. Profesjonalnego sprzętu
Sprzęt taki musi nadawać się do wielostopniowego szlifowania / polerowania betonu za pomocą tarcz diamentowych w zakresie od 500 do 3500 grit. Musi on odznaczać się:
 silną, stabilną konstrukcją gwarantującą niski poziom wibracji
 odpowiednią mocą silnika
 odpowiednim ciężarem
 dużą powierzchnię roboczą
 precyzyjnie regulowanym naciskiem tarczy na obrabianą powierzchnię
 płynną regulacją obrotów tarczy roboczej
 przeciw zakłóceniowy system zabezpieczeń
 właściwą mobilnością

2. Odpowiedniego impregnatu gwarantującego:
 właściwe utwardzenie powierzchni posadzki
 wyeliminowanie jej nasiąkliwości
 odpowiednią estetykę powierzchni posadzki

3. Właściwych procedur
 wstępnego przygotowania podłoża
 szlifowania betonu
 polerowania betonu
 stosowania impregnatu
 pielęgnacji posadzek

Dostępność technologii DCF®
Polimer System jest jedyną firmą w Polsce pracującą z wykorzystaniem technologii DCF®. Żadna inna firma w kraju nie dysponuje porównywalną, alternatywną technologią ani sprzętem odpowiednim do jej realizacji.

W razie zainteresowania konwersją klasycznych podłóg betonowych w lustrzane posadzki typu DCF® prosimy uprzejmie o kontakt z naszą firmą.


 

Mianem posadzek DCF®
określamy posadzki powstałe wskutek szlifowania, a natępnie polerowania betonu poddanego wgłębnej impregnacji. Penetrujący w głąb betonu reagent wiąże się z nim chemicznie. W wyniku równolegle przebiegających procesów krystalizacji oraz polimeryzacji, dochodzi do blokowania światła porów betonu, a w konsekwencji do ich uszczelnienia. Beton staje się bardziej zbity, o wiele twardszy, a co nie mniej istotne wodo - oporny.
Posadzki DCF® to zupełnie nowa jakość na rynku. To rozwiązanie dla obszarów zastosowań zarezerwowanych dotąd wyłącznie dla pokryć z żywic interaktywnych. Wieloskładnikowe systemy Vexcon StarSeal PS stosowane przez. Polimer System stanowią najwyższe światowe osiągnięcie w zakresie zabezpieczania posadzek betonowych oraz ich adaptacji użytkowej.

System Vexcon StarSeal PS - 1
Stosowany jest na nowych betonach oraz do konwersji starych zużytych betonowych podłóg w lustrzane posadzki betonowe nowej generacji. Polerowanie posadzek tarczami diamentowymi wyzwala ich lustrzany blask. Posadzki nie poddawane procesowi polerowania w ciągu 6 - 9 miesięcy użytkowania wybłyszczają się samoistnie. Mimo iż nie osiąga się w tym wypadku równie spektakularnego efektu jak w przypadku polerowania tarczami diamentowymi, beton zostaje utwardzony, a jego pory zablokowane. Gwarancja producenta 20 lat.

Do stosowania:
 warsztatach,
 na parkingach,
 wszędzie tam, gdzie brak kontaktu z żywnością lub jej odpadami.

System Vexcon StarSeatPS - Z
Posiada wszelkie zalety systemu Vexcon StarSeal PS - 1 plus znacznie większą odporność na kontakt z żywnością.

Do stosowania:
 w supermarketach,
 sklepach owocowo - warzywnych,
 kuchniach przemysłowych,
 sklepach spożywczych,
 giełdach owocowo - warzywnych
 zakładach przetwórstwa mięsnego i owocowo - warzywnego.

System Vexcon StarSeal PS - 3
Posiada większość zalet systemu Vexcon StarSeal PS - 1 plus kolor wybrany z palety barw firmy Vexcon System.

Do stosowania:
 wszędzie tam, gdzie potrzebna jest kolorowa atrakcyjna lustrzana posadzka.

System Vexcon StarSeal PS - 4
Posiada większość zalet systemu Vexcon StarSeal PS - 2 plus kolor wybrany z palety barw firmy Vexcon System oparty o stosowanie czterech komponentów systemu StarSeal Concrete Stain.

Do stosowania:
 wszędzie tam gdzie potrzebna jest kolorowa atrakcyjna lustrzana posadzka.

Poprawianie odporności betonu na działanie środków chemicznych
Impregnacja betonu zwiększa jego odpomok na działanie środków chemicznych. Zabezpiecza ona posadzki przed degradacją powodowaną oddziaływaniem kwasów organicznych oraz substancji niepolamych, takich jak piliwa, oleje, tłuszcze, płyn hamulcowy itp. Posadzki impregnowane według technologii Vexcon StarSeal TS - 2 oraz Vexcon StarSeal PS - 4 "nie boją się" kontaktu z solą kuchenną, związkami nieorganicznymi służącymi oraz kwasami organicznymi. Wytrzymują doskonile kontakt z tłuszczami oraz powstającymi w efekcie ich hydrolizy kwasami tłuszczowymi "zabójczymi" dla niezabezpieczonych posadzek betonowych.

Lustrzany blask, niskie koszty utrzymania czystości, bezproblemowa eksploatacja w okresie minimum 30 lat - z czego od 10 do 20 lat na gwarancji. Śliskość posadzki w granicach obowiązującej normy.
 

strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL